Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę leków do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna 2021-2022 nr 5/ZO/2021 Dostawa leków 2021/2022

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta do dnia 09.11.2021r. do godziny 10:00.

Postępowanie zostanie powtórzone z nowym terminem oraz numerem sprawy.