Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę leków do siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna 2021-2022 nr 5a/ZO/2021 Dostawa leków 2021/2022 

 

Zamawiający informuje, że w  Zapytaniu ofertowym nr 5a/ZO/2021 uaktualnione zostały informacje o sposobie składanie ofert.