Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi porządkowe w siedzibie SP ZOZ Pomoc Doraźna 2022 nr 7/ZO/2021

Usługi porządkowe 2022

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Na czas wpłynęła jedna oferta, niestety przez brak kontaktu z Wykonawcą, wynik postępowania został unieważniony.

Postępowanie zostanie powtórzone z nowym terminem oraz numerem sprawy.