Załącznik Nr 8 do Zarządzenie Nr 20./2019
z dnia 31grudnia 2019 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Informacja dla osób zgłaszających skargi
do
SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna , tel.: (+48) 74 8100 848 fax: 74 8100 848, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Pomoc Doraźna , z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


3.Dane są zbierane w celu prowadzenia postępować, wyjaśniających i sądowych, oraz do wypełnienia obowiązku korespondencyjnego wobec wnioskodawcy.


4.Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt.l ust d, i art. 9 ust. 2 pkt. c,f ( RODO).


5.Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub jeśli przekazanie ich wynika z obowiązujących
przepisów prawa.


6.Dane będą przechowywane minimalnie 5 lat lecz nie dłużej niż obowiązujące przepisy prawa na to pozwalają.


7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie spzoz.aplus.pl
 , przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych, lub złożonych w sekretariacie SPZOZ Pomoc Doraźna , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8.Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, oraz nie będą poddawane profilowaniu.


9.Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.