Załącznik Nr 9 do Zarządzenie Nr 20/2019
z dnia 31grudnia 2019 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

dla klientów korzystających z usług SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna , tel.: (+48) 74 8100 848 fax: 74 8100 848, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Pomoc Doraźna , z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


3. Dane są zbierane w celu wykonania zleconej usługi i wystawienia faktury.


4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt. 1 ust a-b, f ( RODO)


5. Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: w postaci plików JPK do Ministerstwa Finansów, oraz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w przypadku klientów Stacji Kontroli Pojazdów.


6. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia świadczonej usługi, dostawy potwierdzonej fakturą.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie
spzoz.aplus.pl przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie SPZOZ Pomoc Doraźna , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.


9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.